Privacyverklaring Windstilte Mindfulness

Allereerst beloof ik je dat ik vertrouwelijk met al je gegevens om ga. Hoe ik dat precies doe laat ik je zien in deze privacyverklaring.  

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan vooral contact met mij op. 

 

Bedrijfsnaam:     Windstilte Mindfulness

KvK-nummer:      68383061  

Contactpersoon: Angela Wind

E-mailadres:        angela@windstilte.nu

Website:              www.windstilte.nu


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 29 juli 2021.


Windstilte Mindfulness vindt zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van groot belang. Bij de verwerking houd ik me aan de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik jouw gegevens verzamel en gebruik.


In deze verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel ik dat doe. Deze heeft betrekking op mijn website de www.windstilte.nu en gerelateerde websites en diensten.Cookies


Ook ik maak gebruik van Cookies. Zo kan ik je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie bieden. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook maak ik gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Ik gebruik jouw IP-adres niet om jouw online-gedrag te volgen of te registeren.  Jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als je van mijn diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen.


Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Gebruik van persoonsgegevens


Als je gebruik maakt van mijn website en gerelateerde diensten die Windstilte Mindfulness aanbiedt, dan kan je persoonsgegevens met ons delen. Ik verzamel en maak alleen gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met mij deelt. Ik zal deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer je een training bij mij volgt of iets anders van mij koopt, dan kan ik de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt via e-mail of telefoon of bv door een profiel aan te maken.
 • Gegevens over wat je doet op mijn site, zoals surfgedrag.
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om je iets te sturen (fysiek of online)
 • Om je te kunnen bellen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Ik verbeter graag mijn website en kijk  om mijn aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Om mijn belastingaangifte te kunnen doen verwerk ik ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben.


Ik verzamel dus jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen en jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van mijn activiteiten. In het algemeen bewaar ik persoonsgegevens van bezoekers van mijn site voor de duur van 7 maanden.


Jouw rechten


Je hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als je dat wilt, kunt je direct contact met mij opnemen. Ik zorg ervoor dat je een kopie ontvangt van de gegevens waarover ik beschik. Als ik je niet ken, zal ik mogelijk jouw identiteit moeten verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die van je heb of verwerk niet juist is, dan ben je vrij om deze informatie updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat ik jouw informatie verwijder,  dan kan je me dit op elk moment laten weten.

Ik  zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je krijgt, dan kan je jouw klacht voorleggen aan de brancheorganisatie van mindfulnesstrainers via de VMBN. Deze link gaat direct naar de klachtenprocedure op de site van het VMBN.


Delen met anderen


Ik zal jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Om de doeleinden na te komen die horen bij het uitvoeren bij mijn taak als mindfulnesstrainer kan ik jouw gegevens buiten de EER* overdragen. Wanneer dit het geval is, zal ik de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorg ik ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kan ik jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


*Europese Economische Ruimte


Analytics


Gegevens die je aan mij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Beveiliging


Ik zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Anonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Dat was het!
Terug naar de homepage?

Klik dan hier!