✅ Algemene voorwaarden  

Afwezigheid op lesdagen
Als je voordat je je aanmeldt al weet dat je bepaalde data niet aanwezig kan zijn, geef dit dan aan op het aanmeldingsformulier of tijdens het kennismakingsgesprek. Wanneer je niet bij een bijeenkomst aanwezig kan zijn, vindt er geen restitutie van kosten plaats. Wel is het mogelijk bij een gemiste les deze telefonisch door te nemen. Inhalen van groepssessies is niet mogelijk, tenzij vooraf besproken.


Betaling

Na aanmelding en het kennismakingsgesprek ontvang je een bevestigings van deelname en een factuur. Je wordt verzocht de factuur binnen de gestelde termijn te betalen, maar in ieder geval voor de startdatum van de training. Dit geldt ook in het geval de kosten gedeclareerd worden bij werkgever of ziektekostenverzekeraar. Het niet binnen de termijn voldoen van de factuur kan leiden tot het vervallen van de cursusplaats.


Annuleren door trainer                                                                          

Windstilte Mindfulness behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen de training te annuleren of uit te stellen. Indien door dit uitstellen of annuleren door Windstilte Mindfulness de deelnemer niet in staat is aan de training deel te nemen, dan wordt het volledige deelnamegeld gerestitueerd.

Het kan voorkomen dat een lesdag niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat de trainer ziek is. In dat geval zal de deelnemer hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal er een vervangende datum worden aangeboden. 

Als voor de lesdag geldende minimumaantal aanmeldingen niet wordt gehaald, kan de lesdag worden geannuleerd. 


Annuleren door deelnemer                                                                              

Bij annulering tot een maand voor de start van de training worden €25 annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tot twee weken voor de start van de training wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken voor de aanvangsdatum is geen annulering meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits de vervanger aan de voorwaarden van de trainer voldoet.  


      Bij vragen: neem contact op via angela@windstilte.nu.      


Lees het vervolg in deze pdf.

Voordat we in zee gaan zal ik je hier op wijzen. 👍